ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

2021-05-24   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite.

Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till största delen av läkare inom urologi och onkologi.

Medisuite är baserat i Cary, North Carolina. Omsättningen för räkenskapsåret 2020 uppgick till 3,04 MUSD, justerade rörelseresultatet till 1,45 MUSD och justerade rörelsemarginalen till 48%.

Köpeskillingen för Medisuite uppgår till 10,30 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 6,50 MUSD, en tvåårig räntefri revers om 1,30 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar som tillsammans maximalt kan uppgå till 2,50 MUSD, förutsatt att bolagets prognoser för 2022 och 2023 uppnås. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtal är planerat under Q2 2021 och tillträde är planerat under Q3 2021.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 08:20 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.      

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups CFO Aaron Wong avgår

Regulatoriska

Aaron Wong, CFO och medlem i ledningsgruppen i ADDvise Group AB (publ) sedan oktober 2018, har idag beslutat att lämna sin position. Bakgrunden till beslutet är att Aaron Wong önskar fokusera på sin familj och söka nya utmaningar. Aaron Wong kommer att kvarstå som CFO fram till och med den 28 januari 2022. Processen med…

Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 juni

Regulatoriska

April - juni 2021 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,6 MSEK (101,8) EBITDA för perioden uppgick till 15,8 MSEK (15,1) EBITA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (13,1) Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (8,3) Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,07) Orderingången för perioden uppgick till 125,8 MSEK (101,0)…

ADDvise tillträder MRC Systems FZE

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt MRC Systems FZE (”MRC”) enligt aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 16 februari 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till 8,00 MUSD, varav 4,5 MUSD har betalats kontant vid tillträde samt 0,50 MUSD genom en räntefri treårig revers. Som tidigare kommunicerats, kan tilläggsköpeskillingar om maximalt 3 MUSD…