ADDvise ingår avtal om förvärv av Sonar Oy

2019-02-11   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det finska bolaget Sonar Oy (”Sonar”) om förvärv av samtliga aktier i Sonar. Tillträde förväntas ske den 1 mars 2019 (”Förvärvet”). Avsiktsförklaringen om förvärvet offentliggjordes i ett pressmeddelande den 12 december 2018. 

  • Köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR (motsvarande cirka 33,6 MSEK) baserat på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 1,1 MEUR (motsvarande cirka 11,6 MSEK) kan utgå över två år under förutsättningen att Sonar åstadkommer särskilda finansiella mål.
  • Under räkenskapsåret 2018 omsatte Sonar cirka 7,0 MEUR (motsvarande cirka 73,6 MSEK) och genererade ett Justerat EBITDA-resultat om cirka 0,8 MEUR (motsvarande cirka 8,4 MSEK).

Kort om Sonar

Sonar har två affärsområden: Sjukvård och Industri, där 60 procent av intäkterna kommer från Sjukvård. Produktportföljen består av bland annat av ultraljudssystem och röntgenutrustning. Under 2018 uppgick omsättningen till cirka 7,0 MEUR och genererade ett justerat EBITDA-resultat om cirka 0,8 MEUR.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 1,1 MEUR kan komma att utgå givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från den företrädesemissionen som genomfördes under februari 2019.

Tillträde förväntas ske den 1 mars 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Krogerus agerar legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl 16:15 CET.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.