• en
  • sv

Pressmeddelanden

ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande18 September 2020 15:20
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande17 September 2020 17:00
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande16 September 2020 17:00
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande8 September 2020 16:30
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande4 September 2020 15:45
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande3 September 2020 15:50
ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 8 MSEK - Regulatoriskt meddelande31 August 2020 17:10
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande24 August 2020 17:00
ADDvise Group AB (publ) förvärvar egna obligationer - Regulatoriskt meddelande20 August 2020 16:50
Delårsrapport 2020, 1 januari – 30 juni24 July 2020 08:45
Starkare resultat än förväntat för ADDvise Group under andra kvartalet 2020 - Regulatoriskt meddelande15 July 2020 16:40
Ökad orderingång i april. Nulägesrapport om Corona-pandemins effekter på ADDvise Group - Regulatoriskt meddelande6 May 2020 12:45
Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 - Regulatoriskt meddelande24 April 2020 12:15
Delårsrapport 2020, 1 januari – 31 mars24 April 2020 08:45
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande21 April 2020 10:50
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande9 April 2020 11:45
Orderingången för ADDvise Group under Q1 2020 uppgick till 137,3 MSEK motsvarande en ökning om 63 % - Regulatoriskt meddelande6 April 2020 09:50
ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 – Regulatorisk information27 March 2020 16:00
Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)25 March 2020 11:44
Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) beslutar att inte föreslå vinstutdelning till årsstämman 2020 för att bl.a. kunna hantera den ökade orderingången på ca 50 % under Q1 - Regulatoriskt meddelande24 March 2020 14:15