• en
  • sv

Pressmeddelanden

Ökad orderingång i april. Nulägesrapport om Corona-pandemins effekter på ADDvise Group - Regulatoriskt meddelande6 May 2020 12:45
Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 - Regulatoriskt meddelande24 April 2020 12:15
Delårsrapport 2020, 1 januari – 31 mars24 April 2020 08:45
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande21 April 2020 10:50
ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande9 April 2020 11:45
Orderingången för ADDvise Group under Q1 2020 uppgick till 137,3 MSEK motsvarande en ökning om 63 % - Regulatoriskt meddelande6 April 2020 09:50
ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 – Regulatorisk information27 March 2020 16:00
Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)25 March 2020 11:44
Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) beslutar att inte föreslå vinstutdelning till årsstämman 2020 för att bl.a. kunna hantera den ökade orderingången på ca 50 % under Q1 - Regulatoriskt meddelande24 March 2020 14:15
Nulägesrapport om Coronavirusets effekter på ADDvise Group – Regulatorisk information18 March 2020 16:10
Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) - Regulatoriskt meddelande6 March 2020 16:30
COO i ADDvise Group AB, Erland Pontusson, går i pension men kvarstår i koncernen som Senior Advisor - Regulatoriskt meddelande6 March 2020 16:30
ADDvise tecknar ett nytt avtal med Laborie med ett sammanlagt ordervärde om minst 50 MSEK - Regulatoriskt meddelande5 March 2020 09:45
ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,2 MSEK - Regulatoriskt meddelande26 February 2020 17:25
Bokslutskommuniké 2019, 1 januari – 31 december20 February 2020 08:45
ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 202021 January 2020 16:00
ADDvise Groups rapportdatum för 20208 January 2020 09:30
ADDvise erhåller order till ett värde av cirka 3,3 MSEK - Regulatoriskt meddelande21 November 2019 12:00
Delårsrapport 2019, 1 januari – 30 september22 October 2019 08:45
ADDvise Groups styrelseordförande lämnar sitt uppdrag av personliga skäl på egen begäran - Regulatoriskt meddelande4 October 2019 17:25