Pressmeddelanden 2024

 


Inbjudan till presentation av delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Torsdagen den 18 april 2024 klockan 07:45 offentliggörs ADDvise Groups bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 mars 2024. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar att delta via webcast,…

Läs mer

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Den 22 februari 2024 klockan 07:45 (CET) offentliggörs ADDvise Groups bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) / 08:00 (ET) samma dag där VD Rikard Akhtarzand och CFO Oliver Humlen kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar…

Läs mer