Obligationslån 2021

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 500

Emissionsdatum21 maj 2021
Förfallodatum21 maj 2024
Emissionsbelopp och valuta250 MSEK
SäkerhetAktier i dotterbolag
EmittentADDvise Group AB (publ)
LångivareObligationsinnehavare
Ränta7,25 %
SkuldstrukturIngen amortering
Utestående belopp250 MSEK
ÄndamålRefinansiering av utestående lån och förvärv
ISINSE0015222088
ListningNasdaq Stockholm Bond Market

 

Prospectus (9 July 2021) ADDvise Group

Terms and Conditions ADDvise Group

Guarantee and Adherence Agreement