Obligationslån 2021

 

Seniort säkerställt obligationslån, ram om MSEK 500

 

Emissionsdatum21 maj 2021
Förfallodatum21 maj 2024
Emissionsbelopp och valuta250 MSEK
SäkerhetAktier i dotterbolag
EmittentADDvise Group AB (publ)
LångivareObligationsinnehavare
Ränta7,25 %
SkuldstrukturIngen amortering
Utestående belopp250 MSEK
ÄndamålRefinansiering av utestående lån och förvärv
ISINSE0015222088
ListningNasdaq Stockholm Bond Market