Bengt Miller

INTERIM CFO

f. 1951

Bengt Miller har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Tidigare har Bengt arbetat som auktoriserad revisor vid EY och även varit CFO bolag i Storbritannien i ca 10 år. Haft styrelseuppdrag, och konsult uppdrag företrädelsevis inom M&A och CFO for hire.

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 0 A-aktier, 102 843 B-aktier.