Rikard Akhtarzand

VD och styrelseledamot

VD sedan 2010.

f. 1972

Rikard Akhtarzand har studerat juridik och statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av att driva noterade såväl som onoterade bolag, både på styrelse- och ledningsnivå. Rikard Akhtarzand har tidigare bland annat varit verkställande direktör för FormPipe Software AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX Small Cap.

Styrelseledamot/VD i Kivsvalk AB.

Rikard Akhtarzand är beroende till såväl bolaget, dess ledning samt till större aktieägare.

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 2 620 416 A-aktier, 8 658 493 B-aktier.