Rikard Akhtarzand

VD och styrelseledamot

VD sedan 2010.

 

Född: 1972

Utbildning: Rikard Akhtarzand har studerat juridik och statsvetenskap vid Stockholms Universitet

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet av att driva noterade såväl som onoterade bolag, både på styrelse- och ledningsnivå. Rikard har tidigare bland annat varit verkställande direktör för FormPipe Software AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX Small Cap.

Styrelseledamot/VD i Kivsvalk AB.

Innehav av aktier i ADDvise: Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 2 620 416 A-aktier, 8 728 493 B-aktier.

 

Rikard Akhtarzand är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.