Erland Pontusson

Styrelseledamot

 

Styrelseledamot sedan 2020.

 

f. 1953

 

Erland Pontusson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet, samt genomgått AMP vid Handelshögskolan och började som COO i företaget 2016. Tidigare har Erland haft flertalet ledande befattningar inom medicinteknik och IT, bland annat på Philips, Fujitsu, VWR International och LIC Care.

 

Erland Pontusson är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Han är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

 

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 29 420 A-aktier, 147 098 B-aktier.