Erland Pontusson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

f. 1953

Erland Pontusson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet, samt genomgått AMP vid Handelshögskolan och började som COO i företaget 2016. Tidigare har Erland haft flertalet ledande befattningar inom medicinteknik och IT, bland annat på Philips, Fujitsu, VWR International och LIC Care.

Erland Pontusson är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Han är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 27 980 A-aktier, 187 098 B-aktier.