Anna Ljung

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

 

Född: 1980

Utbildning: Masterexamen inom Economic and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon är idag VD för Moberg Pharma AB samt styrelseledamot i Saniona AB. Tidigare har Anna Ljung varit CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB.

Innehav av aktier i ADDvise: Aktieinnehav privat och/eller genom bolag: 0 A-aktier, 0 B-aktier.

 

Anna Ljung är ordförande i revisionsutskottet.

 

Anna Ljung är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare i bolaget.