• en
  • sv

COO i ADDvise Group AB, Erland Pontusson, går i pension men kvarstår i koncernen som Senior Advisor - Regulatoriskt meddelande

6 Mar, 2020

Erland Pontusson, COO och medlem i ADDvise Group ABs koncernledning, kommer att gå i pension den 30 juni 2020 i samband med att han fyller 67 år. Erland Pontusson kommer därefter att kvarstå i koncernen som ”Senior Advisor”. Erland Pontusson är även, av valberedningen inför årsstämman 2020, föreslagen som ny styrelseledamot i ADDvise Group AB.

Efter den 30 juni 2020 kommer Erland Pontussons arbetsuppgifter som COO initialt att övertas av befintliga befattningar inom ADDvise Group AB.

Erland Pontusson startade som affärsområdeschef i ADDvise och tog över som COO år 2016. Erland Pontusson har under sin tid i bolaget lett och genomfört flera operativa insatser som har bidragit till koncernens utveckling och tillväxt.  

Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group AB:

”Jag vill tacka Erland för hans arbetsinsatser under de fem år som han har varit verksam i ADDvise. Erland har varit mycket betydelsefull i arbetet med att decentralisera koncernen och att öka våra dotterbolags självständighet. Erland har under åren även gjort betydelsefulla insatser när det gäller att stärka relationerna med våra viktigaste kunder. Jag ser fram emot att få fortsätta samarbetet med Erland i egenskap av Senior Advisor och som styrelseledamot i ADDvise Group.”

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 16.30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Ladda ned pressmeddelande