• en
  • sv

IM-Medico – möter hela vårdkedjan

   ORG.NR: 556287-5467
  BOLAGSFORM: Aktiebolag

IM-MEDICO Svenska AB marknadsför och tillverkar utrustning för sjukvård oavsett om behandlingen sker inne på en varm avdelning på ett sjukhus eller i ficklampans sken i ett mörkt och kallt dike.

Inom handelsverksamheten är akutsjukvården en stor kund. Dagens ambulanser innehåller betydligt mer avancerad utrustning än för bara 25 år sedan och utvecklas mer och mer till mobila kliniker. IM-Medico är marknadsledande när det gäller försäljning av väskor och bärsystem som används i den svenska ambulansvården. Väskorna skräddarsys och utformas i samarbete med kunden, för bästa funktionalitet. Tillverkningen sker i Sverige hos en underleverantör.

IM-Medico är även en välkänd aktör inom utrustning och förbrukningsmaterial som används för behandling och omvårdnad vid eller i närheten av sjukhussängen. En av de mest framgångsrika produkterna är en intraosseös nål som gör det möjligt att ge läkemedel till svårt sjuka patienter direkt in i benmärgen. IM-Medico har den svenska agenturen och utbildar läkare men även annan sjukvårdspersonal i hur man använder nålen.

IM-Medico har agenturen i Norden för att sälja en ny typ av provtagningsnål. Den gör det möjligt för läkaren att utföra biopsi och aspiration av vävnad i samma procedur. Därmed öppnar sig en stor marknad inom cancervården, men också inom alla områden där vävnadsprover behöver bedömas. Genom att samordna försäljningsinsatser kan IM-Medico möta hela vårdkedjan, vilket är fördelaktigt från konkurrenssynpunkt.

Im-Medico logo

Besök IM-Medico  

Affärsidé

IM-Medico bidrar till att förse hälso- och sjukvård i Sverige och Norden med sjukvårdsutrustning för den hospitala och prehospitala marknaden. Profession och kvalitet är ledord som genomsyrar IM-Medicos verksamhet, från produkter och tjänster till medarbetare och organisation. Försäljning skapas genom nära relationer/samarbeten till såväl kunder som tillverkare eller leverantörer. Detta i kombination med hög kompetens och lyhördhet.

Målsättning

IM-Medicos målsättning är att bidra till att utveckla och förse framtidens hälso- och sjukvård i Sverige och Norden med sjukvårdsutrustning för den hospitala och prehospitala marknaden. Målsättningen är även att ta marknadsandelar och bli det självklara valet när det gäller produktområdena akutsjukvård, diagnostik, förband och operation, anestesi och intensivvård för så väl kund som leverantör.