• en
  • sv

ADDvise Tillquist

   ORG.NR: 556652-4467
   BOLAGSFORM: Aktiebolag

ADDvise Tillquist tillverkar, säljer och utför service på många typer av vågar som används inom exempelvis livsmedelsindustrin, men även inom forskarvärlden och i den allmänna industrin. Vågarna ingår ofta i komplexa system och utgör en viktig del i kundens kvalitetssystem.

Produktionen sker i egen enhet i Växjö där det finns möjlighet till kundanpassning genom det egna varumärket Stathmos. Egen produktion ökar möjligheten att möta kundernas krav. ADDvise Tillquist är också agent för världsledande fabrikat. Framtiden ser ljus ut då vågar behövs på alla håll för att spara råvaror, förenkla arbetet, förbättra produktionsprocesser och bidra till rationaliseringseffekter. Generellt skärps kraven på kvalitet och noggrannhet i industrin. Det innebär att efterfrågan på nytillverkade produkter, samt finkalibrering och service på befintliga vågar anpassade efter kundernas krav förväntas öka i framtiden. Livsmedelssektorn är viktig eftersom den är stor, stabil och jämfört med andra branscher relativt oberoende av konjunktursvängningar.

ADDvise Tillquist levererar en mycket stor andel av de rullkassettvågar som används inom dagligvaruhandeln. Många av vågarna är integrerade i större kassasystem eller i enskilda produkter. Exempelvis kan vågen hos en kund vara kopplad till en dataterminal som lagrar all information som vågen genererar. Marknaden präglas av stora upphandlingar som sker med relativt långa mellanrum, men där serviceavtalen i gengäld ofta löper på många år.