• en
  • sv

Press

Delårsrapport 2018, 1 januari – 31 mars4 May 2018 08:45
ADDvise betalar tilläggsköpeskilling3 May 2018 14:30
ADDvise får genombrottsorder värd 3,3 MSEK30 April 2018 09:00
Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 201826 April 2018 15:30
ADDvise offentliggör årsredovisning för 201728 March 2018 08:45
Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)27 March 2018 08:30
ADDvise Groups CFO lämnar sin befattning – rekrytering av ny CFO har inletts13 March 2018 08:15
ADDvise får order värd 2,7 MSEK19 February 2018 09:00
Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december16 February 2018 08:45
Preliminär nettoomsättning och EBITDA för 20177 February 2018 08:45
ADDvise säljer produktionsfastighet för 4,75 MSEK9 January 2018 15:15
ADDvise Groups rapportdatum för 201828 December 2017 11:01
ADDvise har fått en order värd ca 2,3 MSEK21 December 2017 11:20
ADDvise ingår avtal om förvärv av Germa AB10 November 2017 12:00
Förtydligande om återbetalning av Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)6 November 2017 08:30
Delårsrapport 2017, 1 januari – 30 september31 October 2017 08:45
ADDvise återbetalar Obligationslånet 2014/2019 (ISIN: SE0006245460)16 October 2017 11:00
ADDvise obligationsemission övertecknad – emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK10 October 2017 16:30
Flaggningsmeddelande21 September 2017 09:40
ADDvise Group AB (publ) erbjuder ett säkerställt obligationslån och offentliggör prospekt15 September 2017 08:50