sven

Omvärld och Marknad

ADDvise levererar inredning och utrustning av laboratorier för sjukvården, läkemedelsindustrin och för den medicinska forskningen.

ADDvise förser också sjukvården, både inom och utom sjukhusen, med medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial. Kunderna ställer ofta höga krav. Inom läkemedelsindustrin kommer ständigt nya och strängare riktlinjer från europeiska och amerikanska myndigheter om hur läkemedel får forskas fram, produceras och följas upp.

Därmed skärps kraven på säkra och rena laboratorier. Även inom sjukvården ändras riktlinjerna för hur behandlingar ska utföras och följas upp. Reglerna för hur mänskliga vävnader får hanteras och förvaras har på senare år blivit mer rigorösa och jakten på farliga bakterier trappas upp. Kraven på renrum – bakteriefria miljöer – blir allt större. Allt detta är positivt för ADDvise. ADDvise har en lång tradition av att bygga relationer och att tidigt komma in i orderprocessen, redan på ritningsstadiet hos arkitekten. Genom de förvärv som ADDvise har gjort de senaste åren och genom den nya organisation som finns på plats sedan 2012 ges möjlighet att addera flera produkter och genom service medverka längre i processen. Till slut kan alltså ADDvise planera, strukturera, leverera, serva och byta ut utrustning samt leverera förbrukningsmaterial när laboratoriet eller sjukvårdsenheten tagits i drift. På så vis blir ADDvise som koncern en helhetsleverantör. Grunden för ADDvise förvärvsstrategi bygger på industriell logik. Framtiden inom det här kundsegmentet ser ljust ut. Hösten 2012 beslöt regeringen att satsa totalt 11,5 miljarder kronor på forskning under åren 2013–2016, med fokus på life science. Den uttalade ambitionen är att göra Sverige till en ledande forsknings nation. ADDvise har för avsikt att bidra till det genom att skapa de bästa och säkraste forskningsenheterna.

Demografin i Norden med en åldrande befolkning bidrar till ökad konsumtion av förbrukningsmaterial. Livets slutskede innebär ofta stora behov av vård. Den ges i allt högre grad i ambulans på väg till sjukhus eller i hemmet. ADDvise är en av de stora leverantörerna av denna typ av sjukvårdsprodukter. Slutligen påverkas ADDvise av de ständigt tuffare riktlinjer och höjda kvalitetskrav som sjukvården utsätts för. Genom att samarbeta nära kunderna kan ADDvise hjälpa dem att uppfylla de hårda kraven.