• en
  • sv

ADDvise Group är Sveriges ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. 

addvise-labADDvise Group utvecklar och vårdar långsiktiga relationer genom att erbjuda spetskompetens inom affärsområdena Lab och Sjukvård.

Hos ADDvise Group möter kunden en bred kompetens och samtidigt specialkunskaper inom varje del av verksamheten. Vi behöver aldrig gå utanför huset för att hitta den expertis som krävs för ett uppdrag.

Lab skapar moderna forskningsenheter genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat-/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.

ADDvise jobbar enligt höga kvalitetskrav och är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001.