• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 28 december 2018 samt därefter kända förändringar.

  Namn

  Antal aktier

  A-aktier

  B-aktier

% av kapital

% av   röster

Per Åhlgren genom bolag 12 903 472 0 12 903 472 29,98% 11,56%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 3 599 649 1 500 000 2 099 649 8,36% 15,32%
Rikard Akharzand, privat och genom bolag 2 894 862 2 020 213 874 649 6,73% 18,88%
Caracal AB
2 138 732 1 069 366 1 069 366 4,97% 10,54%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 1 788 766 271 766 1 517 000 4,16% 3,79%
Theodor Jeansson 1 775 000 0 1 775 000 4,12% 1,59%
Petteri Marko Kaski 884 700 0 884 700 2,06% 0,79%
Cajory AB 710 900 0 710 900 1,65% 0,64%
Anders Jerker Wihlborn 605 749 12 738 593 011 1,41% 0,65%
JP-RV Invest AB 570 000 285 000 285 000 1,32% 2,81%
Övriga ägare 15 170 458 2 460 356 12 710 102 35,25% 33,43%
Totalt 43 042 288 7 619 439 35 422 849 100% 100%