• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 29 mars 2019 samt därefter kända förändringar.

  Namn   Antal aktier   A-aktier   B-aktier % av kapital % av  röster
Per Åhlgren genom bolag 25 994 890 0 25 994 890 29,51% 16,59%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 7 199 298 1 500 000 5 699 298 8,17% 13,21%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 7 135 085 2 030 313 5 104 722 8,10% 16,22%
Caracal AB
4 277 464 1 069 366 3 208 098 4,86% 8,87%
Theodor Jeansson 3 812 384 0 3 812 384 4,33% 2,43%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 3 241 532 271 766 2 969 766 3,68% 3,63%
Cajory AB och Cajory Management AB 1 221 676 255 388 966 288 1,39% 2,25%
Anders Jerker Wihlborn 1 209 898 11 138 1 198 760 1,37% 0,84%
Staffan Torstensson, privat och genom bolag 1 156 660 110 000 1 046 660 1,31% 1,37%
Wilhelm Christerson 929 131 100 000 829 131 1,05% 1,17%
Övriga ägare 31 912 084 2 271 468 29 640 616 36,23% 33,42%
Totalt 88 090 102 7 619 439 80 470 663 100% 100%