• sv

Ägarförteckning

Ägarstruktur i ADDvise den 28 december 2018 samt därefter kända förändringar.

  Namn

  Antal aktier

  A-aktier

  B-aktier

% av kapital

% av  röster

Tecknings-optioner

Per Åhlgren genom bolag 25 806 944 0 25 806 944 29,98% 16,69% 12 903 472
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 7 199 298 1 500 000 5 699 298 8,36% 13,38% 3 599 649
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 6 833 370 2 020 213 4 813 157 7,94% 16,17% 3 388 508
Caracal AB
2 138 732 1 069 366 1 069 366 2,48% 7,61%  
Ingvar Jensen, privat och genom bolag 1 788 766 271 766 1 517 000 2,08% 2,74%
Theodor Jeansson 1 775 000 0 1 775 000 2,06% 1,15%
Petteri Marko Kaski 884 700 0 884 700 1,03% 0,57%
Cajory AB 710 900 0 710 900 0,83% 0,46%
Anders Jerker Wihlborn 605 749 12 738 593 011 0,70% 0,47%
JP-RV Invest AB 570 000 285 000 285 000 0,66% 2,03%
Övriga ägare 37 771 117 2 460 356 35 310 761 43,88 38,74% 23 150 659
Totalt 86 084 576 7 619 439 78 465 137 100% 100% 43 042 288