• en
  • sv

ADDvise utser ny medlem i ledningsgruppen- Regulatoriskt meddelande

5 Dec, 2018

ADDvise Group AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Tina Vasiliou har varit anställd på ADDvise sedan september 2017 som bolagsjurist och har även varit adjungerad i ADDvise ledningsgrupp sedan dess. Tina kommer i egenskap av bolagsjurist bli medlem i ADDvise ledningsgrupp från och med den 1 januari 2019 och ansvara för koncernens legala frågor samt Investor Relations. Tina har en juristexamen från Stockholms universitet och har tidigare arbetat på advokatbyrå i Stockholm med bland annat affärsjuridik. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD,

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.addvisegroup.se.

Ladda ned pressmeddelande