• en
  • sv

ADDvise får order värd 2,7 MSEK

19 Feb, 2018

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med Arcona avseende leverans och montage av inredning och skyddsventilation till laboratorium på Katedralskolan i Uppsala. Leveransen är planerad till februari 2018 och ordern är värd ca 2,7 MSEK.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 09.00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Ladda ned pressmeddelande