• en
  • sv

ADDvise får tilldelningsbeslut värt drygt 3,2 MSEK

4 Sep, 2017

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag LabRum AB har fått ett tilldelningsbeslut från Region Uppsala gällande att leverera laboratorieinredning till ett värde av drygt 3,2 MSEK. Inredningen kommer att användas i projektet Hubben i Uppsala. Avtalsspärr råder till och med den 11 september 2017, först därefter har LabRum AB rätt att teckna avtal med Region Uppsala.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 09.10 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Ladda ned pressmeddelande