• en
  • sv

ADDvise Group antar långsiktiga finansiella mål

11 Sep, 2017

Styrelsen för ADDvise Group har antagit långsiktiga finansiella mål. Ambitionen om en hög tillväxttakt bestående av förvärv och organisk tillväxt står fast. Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA som målsättning. På sikt ska denna strategi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare.

ADDvise Groups finansiella mål ska inte förväxlas med en prognos. Målen är en ambitionsnivå som ska nås på flera års sikt. Målen ska nås dels genom organisk tillväxt dels genom förvärv. Målen ligger inom fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

ADDvise Groups långsiktiga finansiella mål per den 11 september 2017 är:

Tillväxt: ADDvise Group ska minst ha en årlig omsättningstillväxt på 20%. Tillväxten är dels organisk och kommer dels genom förvärv.

Lönsamhet: ADDvise Group ska nå ett EBITDA-resultat på 10%

Kapitalstruktur: ADDvise Groups räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska delas ut till aktieägarna

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 09.00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Ladda ned pressmeddelande