• en
  • sv

ADDvise Groups rapportdatum för 2019

26 Oct, 2018

• Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-21

• Årsstämma: 2019-04-23

• Tremånadersrapport (jan-mars): 2019-04-25

• Sexmånadersrapport (jan-jun): 2019-07-23

• Niomånadersrapport (jan-sep): 2019-10-22

• Bokslutskommuniké 2019 (jan-dec): 2020-02-20

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.addvisegroup.se.   

Ladda ned pressmeddelande