• en
  • sv

Aaron Wong ny CFO för ADDvise Group

24 Aug, 2018

Aaron Wong är rekryterad som ny CFO för ADDvise Group AB (publ). Aaron är 33 år och har tidigare arbetat som bland annat Finance Director på Informa Global Markets samt Senior Financial Analyst på Janssen-Cilag AB, ett dotterbolag till Johnson & Johnson. Aaron är utbildad civilekonom vid De Montfort University i Leicester, England. Aaron kommer att i egenskap av CFO ingå i ADDvise Groups ledningsgrupp och han tillträder sin befattning den 1 oktober 2018.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD,

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

www.addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 14:30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare

Ladda ned pressmeddelande