• en
  • sv

Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård tillverkar och tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården. Affärsområdet är en av de marknadsledande när det gäller att leverera en lång rad medicintekniska produkter och förbrukningsmaterial – allt från hjärtstartare till avancerade stolar för urologi och gynekologi.

Kunderna finns bl.a. inom ambulans- och akutsjukvård och kirurgin. Affärsmodellen bygger dels på försäljning av produkter som tillverkas av andra leverantörer men även utveckling och försäljning av egna medicintekniska produkter.

Affärsområdet är uppdelat på en produktverksamhet och en handelsverksamhet. Inom handelsverksamheten är koncernen en distributör av välkända varumärken inom medicinteknik och förbrukningsmaterial till sjukvården. I produktverksamheten är ADDvise-koncernen ägare och utvecklare av produkten som ofta säljs via distributörer.