sven

Våra affärsområden

addvisegroup-labADDvise två affärsområden är en del i att organisatoriskt underlätta den uttalade förvärvsstrategin. Dotterbolagen kopplas till affärsområdet med gemensamt marknadsområde för att i möjligaste mån nå synergieffekter och kunna ta vara på gemensamma nätverk av leverantörer och kunder. ADDvise två affärsområden är Lab och Sjukvård. Tillsammans skapar affärsområdena en bredd och en helhet för ADDvise kunder.

 

 

 

 

Lab

Lab skapar moderna forskningsenheter genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum m.m.

Läs mer

Sjukvård

Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell.

Läs mer